Ali Farah: – Diskriminering i offentlige etater

Det er diskriminering i offentlige etater, og det trengs det å ryddes opp i, sier Ali Farah til Dagsrevyen.