Herøy-folket trenger svar

Et folk i sorg, et folk i frykt. Presten i Herøy tror det vil ta svært lang tid å gjenreise tilliten til arbeidet på sjøen.