Fengselsdirektør klager Staff inn for Advokatforeningen

Direktøren ved Ila fengsel vil ta opp selvmordsuttalelsen fra advokat Tor Erling Staff med Advokatforeningens etikkutvalg.