– Fattige rammes hardest av klimaendringene

Klimaendringene vil merkes over hele verden, og mange hundre millioner mennesker i fattige land kan bli rammet av sult og tørke. 30 prosent av jordas arter står i fare for å bli utryddet.