Dørum foreslår stipendordning for å få lærere

Tidligere justisminister Odd Einar Dørum (V) foreslår at staten skal gi folk med utdanning og erfaring som er viktig for skolen, penger til omskolering hvis de skifter yrke og blir lærere.