- Lang vei å gå

NAV-direktør Erik Oftedal mener det er ikke godt nok samarbeid mellom instansene.