Eksportvare: Havørn

Havørnungen frå Lindås var for liten til å koma seg i lufta for eigen maskin. Han fekk militær assistanse over Nordsjøen for å byggje opp ein skotsk slekt.