Lover hjelp til bostedsløse

Påtroppende kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) vil fortsette der hun slapp som helse- og sosialminister i Bondevik-regjeringen. Hun vil hjelpe de bostedsløse.