Venstre: - Se til Finland

Venstre vil legge fram et forslag for Stortinget om å utvide lærerutdanningen til fem år.