– Forskjellsbehandling på 113

Rusmisbrukere og folk med psykiske lidelser får ikke samme behandling som andre når de ringer nødnummeret 113, mener Helsetilsynet.