Tide mistet fem fergekontrakter

Tide vant anbudsrunden om fem fergesamband på Sunnmøre og bestilte tre nye ferger. Nå er løyvet opphevet og anbudet blir lyst ut på nytt.