-NAV gjør folk til sosialklienter

Ansatte på sosialkontor går nå ut med sterke kritikk av sitt «eget» system.