Steinerskolen sorterer barn etter kroppsform

Allerede første studieår skal lærerne ved Steinerskolen bedømme et barn ut fra fire type kroppsformer.