Kredittilsynet gransker oljefusjonen

Oslo Børs har avsluttet sine undersøkelser av fusjonen mellom Statoil og Hydro. Saken er nå sendt videre til Kredittilsynet.