• FOTO: Bjelland, Håvard

Helseministeren freder lokalsykehusene

Lokalsykehusene vil få nye oppgaver, og flere sykehus kan bli gjort om til lokalmedisinske sentre.