Frå bøddel til skarprettar

Kong Christian II (1481-1559) fastsette at kvar kjøpstad skulle ha ein bøddel og ein rakkar.