Sp bak utvidet rasismeparagraf

Senterparti-leder Liv Signe Navarsete presset fram en utvidelse av rasismeparagrafen til også å omfatte krenkelse av religioner.