Tviholder på røyken

Gravide klarer ikke å kutte røyken.