Flytter ut – sparer toll

Mange norske sjømatbedrifter har flyttet fra Norge til EU for å spare toll på foredlede produkter.