Vil ikke jobbe for krigspensjon nå

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen vil ikke gi umiddelbar støtte til forsvarssjefens forslag om krigspensjon til personell som blir skadet i utenlandstjeneste.