Seks elger påkjørt på en halvtime

Det er svært stor elgfare langs mange veier i Midt-Norge. På en halvtime i Hedmark søndag kveld ble hele seks dyr påkjørt i Østerdalen.