- Følger med Russland

– Norge følger nøye med på hva Russland foretar seg, sa forsvarsministeren da hun tegnet framtidas trusselbilde sett med norske øyne.