Regjeringen gir 30 millioner til TV-aksjonen

Regjeringen gir 30 millioner kroner til TV-aksjonen Drømmefanger. Pengene skal brukes til å bekjempe vold mot kvinner i fattige land.