Legemangel på sykehjemmene

Det er bred enighet om at legetilbudet på norske sykehjem er for dårlig. Likevel skjer det lite for å bedre legedekningen.