Russiske sjøfolk ventar på lønn

Seks månader har dei jobba utan lønn, russarmannskapet om bord på gamle «Fedje». Namsretten sin arrest i båten gjer at dei får pengane sine. Men ingen veit når. Truleg vert dei ufrivillige bergensarar enno nokre månader.