Fremmedspråklige stryker til førerprøven

Etter omlegging av opplegget rundt førerprøven for fremmedspråklige har strykprosenten økt. I Stavanger stryker mer enn 90 prosent.