Mangler oversikt over radioaktive kilder

Det finnes ingen god oversikt over radioaktive kilder i Norge.