Utvidet ferjestreik gir stengte fjorder

Enda en utvidelse av ferjestreiken vurderes fortløpende. Helt stengte fjorder flere steder langs kysten kan bli situasjonen.