- Flere branner i vente

Skogbrann-forsker Oddvar Skre mener vestlendingene kan forberede seg på både hyppige skogbranner og insektangrep i årene som kommer.