Skyts mot Krohn Devold

I juni i fjor vart Forsvarsdepartementet påførd ein knusande dom i ei oppseiingssak. No har statsråden trekt anken etter først å ha freista å presse den oppsagte til forlik.