Mistenker Forsvaret for korrupsjon

Økokrim vil etterforske Forsvarets IKT-kontrakter og mistanker om korrupsjon.