Nøkkelen til det gode liv: Nok sex og penger

Vil du gjerne leve et langt, godt og rikt liv? Da er det egentlig bare to ting du må sørge for å få deg, sier en amerikansk fagmann: Nok sex - og nok penger.