Truleg lærarstreik til våren

Det går truleg mot lærarstreik til våren etter gårsdagens brot mellom Utdanningsforbundet og KS. Usemja om læraranes arbeidstid blir no truleg tema i lønsoppgjeret.