Regjeringen vil ikke splitte Telenor

Det kommer ingen forslag om å dele opp Telenor når regjeringen legger fram sin eierskapsmelding 8. desember.