- Gjennombrudd for sivil innsats i Afghanistan

NATO-toppmøtet blir et gjennombrudd for en opptrapping av den sivile innsatsen i Afghanistan, mener den norske regjeringen.