Ferdig som lege

Helsetilsynet fratar jukseforsker Jon Sudbø retten til å praktisere som lege og tannlege.