Bergen blant klimaverstingene

Utslippene av klimagasser øker mer i Bergen enn i resten av landet. Biltrafikken får skylden.