1.500 voldstilfeller mot lærere

Lærere i grunnskolen ble utsatt for flere enn 1.500 voldsepisoder i fjor.