Hardt oppgjør om automat-monopolet

Flere EU-land mener det norske automatmonopolet både har europeisk og global betydning.