- Leger kan tie om babydrap

I et hastebrev til helse- og omsorgsministeren retter Riksadvokaten sterk kritikk mot Helsedirektoratet fordi topper i Helse-Norge ikke vil la leger varsle politiet om mistanker om babydrap.