Mener kritikken er unyansert

Kritikken mot forsvarsadvokatene er unyansert og uriktig, mener høyesterettsadvokat Hans Stenberg-Nilsen.