Tine: - Konkurransetilsynet feiltolker

Tine risikerer en bot på 45 millioner kroner for maktmisbruk. - Konkurransetilsynet feiltolker bevis, lov og driver forhåndsprosedyre, mener meieriselskapet.