Norske barn lengre i barnehagen

På to år har den gjennomsnittlige oppholdstiden per barn i norske barnehager økt med nesten to timer i uken.