- Lurer veljarane med «listeretting»

Det er stor forvirring rundt utforminga av dei nye røystesetlane ved stortingsvalet.