Holder Metkel Betew utenfor

Metkel Betews forsvarer, Marius Dietrichson, gjorde i dag et poeng av at Johnny Thendrup kjente Metkel Betew fra før. Thendrup sier samtidig at han ikke kjente andre i ranslaget enn Toska.