Satser på full barnehagedekning

Regjeringen vil gi 1,7 milliarder kroner mer til barnehagene og satser på å oppnå full barnehagedekning i løpet av neste år.