- Trodde det var tyvegods

Den Nokas-tiltalte skipperen (57) hevder at han ikke hadde anelse om at fiskeskøyten hans ble brukt til å skjule ransutstyr fra dødsranet.