Gabrielsen utfordra Stortinget

Stortinget opplevde ingen «angrande syndar» eller audmjuk statsråd då saka om salet av SND Invest vart debattert i går.