Prøver ut vaksine mot laksesjukdom

Eit oppdrettsanlegg i Nordfjord skal prøve ut ein vaksine mot sjukdomen infeksiøs lakseanemi (ILA).