- Viktigste oppgave er å reformere velferdstaten

Både avtroppende Jan Petersen og påtroppende Erna Solberg vil stramme inn mulighetene for sykelønn, uføretrygd og andre velferdsordninger til hvermannsen.